Avís legal

Tractament de dades de caràcter personal

DIR INFORMATICA BCN S.L és l’empresa titular de la pàgina web www.dir-informatica.es

Pàgina Web: www.dir-informatica.es

Empresa propietària:
Nom: DIR INFORMATICA BCN S.L.
Domicili social: C / Bolívia 144-146 local 6 08018 BARCELONA
Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31312; Foli 116 Full nº B 185.389
CIF: B-61846242
Contacte: Correu electrònic (e-mail): info@dir-informatica.es

Marques comercials:
DIR INFORMATICA® és el nom comercial de la DIR INFORMATICA BCN, S.L.
DIR INFORMATICA® comercialitza la família de productes Masterpan® i és la propietària de la marca Masterpan®.
La pàgina web de DIR INFORMATICA BCN S.L. proporciona l’accés a continguts a Internet als quals l’Usuari, amb caràcter general, pot tenir accés de forma lliure.

A més d’aquest accés lliure, per a alguns serveis prestats per DIR INFORMATICA BCN S.L. a través de la seva pàgina web serà necessari que l’Usuari es registri com a Client, proporcionant una sèrie de dades personals necessàries per poder tenir accés als esmentats serveis, dades que permeten la prestació del servei per part de DIR INFORMATICA BCN S.L. i la correcta identificació de l’Usuari registrat, així com l’enviament d’informació i publicitat dels diferents productes que DIR INFORMATICA BCN S.L. pugui tenir a la seva pàgina web. Les comunicacions comercials es realitzaran per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari, qui presta el seu consentiment exprés per aquests enviaments publicitaris a través de correu electrònic.

DIR INFORMATICA BCN S.L. es compromet a complir amb el deure de secret d’aquestes dades, així com a tractar-los amb confidencialitat, assumint les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tal com es recull en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny.

Així mateix, DIR INFORMATICA BCN S.L. es compromet a la no utilització d’aquestes dades personals per a fins diferents de l’objecte del servei que presta a través de la seva pàgina web www.dir-informatica.es.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades facilitades, reservant-se DIR INFORMATICA BCN S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita per carta dirigida al domicili social de DIR INFORMATICA BCN S.L.

Marques comercials:
DIR INFORMATICA® és el nom comercial de la DIR INFORMATICA BCN, S.L.
DIR INFORMATICA® comercialitza la família de productes Masterpan® i és la propietària de la marca Masterpan®.

Lloc web dissenyat i desenvolupat per einatec

Pujar