Soporte Remoto   |  Conecta  |  934 982 410  | 

Tinc un obrador, amb botigues i repartiment

Obrador de pa i pastisseria, amb tres botigues i repartiment a clients externs

Obrador de pa i pastisseria, amb tres botigues, una d’elles amb degustació, i un repartiment diari a 20 clients externs.
Alguns clients de repartiment són de cobrament diari, i a altres se’ls lliura albarà sense valorar, per cobrar mitjançant factura automàtica a final de setmana o mes.
Es controla la traçabilitat de la producció, de forma fàcil i automàtica.
La caixa de les botigues sempre quadra gràcies al dispositiu de cobrament automatitzat de l’efectiu CASHLOGY POS 1000 integrat amb masterpan® TPV.

Incrementa els teus beneficis!

0
Control gestió empresa
0
Productivitat oficina
0
Productivitat obrador
0 +
Productivitat botiga
0
Increment de vendes

Tot són avantatges!

 • Control total de la empresa desde el mismo ERP, (ventas, compras, producción, reparto, stocks, trazabilidad, control de presencia y contabilidad)
 • Control automatizado del efectivo con CASHLOGY POS 1000
 • Hacer encargos desde el TPV
 • Controlar y gestionar los encargos que llegan desde las tiendas
 • Hacer pedidos al obrador y albaranes de traspaso de género entre tiendas desde el TPV
 • Recibir los encargos de las tiendas en tiempo real en el obrador
 • Fidelización de clientes, premiar con descuentos y productos por compras  realizadas
 • Hacer albaranes y facturas desde  el TPV
 • Hacer inventarios desde el TPV
 • Control de ventas por dependientas por días y horas
 • Control de vencimientos de cobros y pagos
 •  Gestión de albaranes, repartos y producción por viajes
 • Producción automática a partir de albaranes y pedidos
 • Trazabilidad de cualquier producto a partir de materias primas o productos terminados
 • Impresión de etiquetas con ingredientes, peso, precio, fecha de caducidad, alérgenos, código de barras…
 • Llevar su libro de fórmulas
 • Control de  los precios pactados con los proveedores
 • Envía por email los pedidos de compras, albaranes de ventas, facturas, listados, a los clientes y proveedores
 • Control de stock de las tiendas

* Nota: Els indicadors aquí representats són simplement una estimació subjectiva, basada en l’experiència d’implantació de l’aplicació en entorns similars, comparant-los amb la infraestructura informàtica prèvia de cada cas (o nul·la, o respecte del programari de gestió prèviament utilitzat).
En tot cas aquestes dades no han de ser presos com a indicadors certs per a tots els casos, ni tampoc s’han de considerar com dades contrastades empíricament.

Benvingut!

Accedeix a EL TEU AREA d’usuari