Soporte Remoto   |  Conecta  |  934 982 410  | 

Tinc una pastisseria, confiteria amb degustació

Obrador de pastisseria, amb punt de venda i degustació

Pastisseria amb punt de venda i 4 taules en l’àrea de degustació de la botiga.
Elaboren la pastisseria, brioixeria i xocolata.
Venen a la botiga, i a alguns clients externs sota petició prèvia. Altres clients externs, es porten el gènere de la botiga, se’ls fa albarà des del TPV, i a final de mes se li envia factura automàtica.
Per a la presa d’encàrrecs utilitzen una TABLET de suport al TPV.

Incrementa els teus beneficis!

Control gestió empresa
0
Productivitat oficina
0
Productivitat obrador
0
Productivitat botiga
0 +
Increment de vendes
0

Tot són avantatges!

 • Fer encàrrecs des del TPV
 • Controlar i gestionar els encàrrecs que arriben des de les botigues.
 • Tablet de suport per entrar encàrrecs i per fer tiquets en dies o períodes d’augment de vendes.
 • Control de taules en cafeteria, terrassa, barra.
 • Ofertes i promocions des del TPV.
 • Fidelització de clients, premiar amb descomptes i productes per compres realitzades.
 • Fer albarans i factures des del TPV.
 • Control de cobraments amb targeta o altres classes de cobrament, tiquets restaurant, ..
 • Control de desquadraments de caixa comprovant tiquets i moviments de caixa.
 • Control de les vendes realitzades en diferents àrees del local comercial. (Taulell, cafeteria, terrassa, …).
 • Control de vendes per dependentes per dies i hores.
 • Control de presència des del TPV.
 • Portar el seu llibre de fórmules.
 • Formulació per al control de costos i traçabilitat.
 • Impressió d’etiquetes amb ingredients, pes, preu, data de caducitat, al·lèrgens, codi de barres, …

* Nota: Els indicadors aquí representats són simplement una estimació subjectiva, basada en l’experiència d’implantació de l’aplicació en entorns similars, comparant-los amb la infraestructura informàtica prèvia de cada cas (o nul·la, o respecte del programari de gestió prèviament utilitzat).
En tot cas aquestes dades no han de ser presos com a indicadors certs per a tots els casos, ni tampoc s’han de considerar com dades contrastades empíricament.

Benvingut!

Accedeix a EL TEU AREA d’usuari