Soporte Remoto   |  Conecta  |  934 982 410  | 

Tinc vehicle i venc

Autònom que ven al client final

Persona autònoma que amb el seu vehicle, fa la venda diària, setmanal o esporàdica, en poblacions o mercats setmanals, per exemple, i desitja tenir-ho tot controlat.
Sap el que carrega en el seu vehicle, i al final del dia, sap el que ha venut, recull comandes i encàrrecs, controla els cobraments i pagaments, fa albarans i factures, obté estadístiques de venda, etc.
En definitiva, controla completament el seu negoci, de forma fàcil i àgil.

Incrementa els teus beneficis!

0
Control gestió empresa
0
Productivitat oficina
0
Productivitat obrador
0 +
Productivitat botiga
0
Increment de vendes

Tot són avantatges!

  • Múltiples tarifes i descomptes per article, famílies, subfamílies i client.
  • Fer albarans i factures des del TPV
  • Fer comandes i albarans de proveïdors des TPV
  • Fer encàrrecs des del TPV
  • Control de Tiquets i Albarans de clients pendents de cobrament
  • Control de desquadraments de caixa comprovant tiquets i moviments de caixa.
  • Fer inventaris des del TPV
  • Casos similars

*Nota: Els indicadors aquí representats són simplement una estimació subjectiva, basada en l’experiència d’implantació de l’aplicació en entorns similars, comparant-los amb la infraestructura informàtica prèvia de cada cas (o nul·la, o respecte del programari de gestió prèviament utilitzat).
En tot cas aquestes dades no han de ser presos com a indicadors certs per a tots els casos, ni tampoc s’han de considerar com dades contrastades empíricament.

Benvingut!

Accedeix a EL TEU AREA d’usuari